anotherway

255 tekstów – auto­rem jest another­way.

Chciałabym niena­widzić te­go, co mieliśmy na­zywać nami

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 stycznia 2015, 22:22

Życie żyje swoim życiem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 sierpnia 2014, 22:48

Rozdźwięk między uczu­ciami a rozsądkiem wi­dać w oczach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2014, 01:03

Do­tyk mówi o nadziei na przyszłość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lipca 2014, 23:58

Za­pach pięknej chwi­li wzbudza poczu­cie bezpieczeństwa. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 lipca 2014, 22:05

Mo­ja huśtaw­ka emoc­ji jest po­ciąga­na na wszys­tkie stro­ny świata.
Bu­jam się od świ­tu do no­cy, od rzeczy­wis­tości do marzeń... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 czerwca 2014, 00:57

Radzę:
Jeżeli mnie ob­ga­dujesz, nie za­pom­nij po­dać faktów. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 lutego 2014, 19:45

Bez­silność ma w so­bie wielką moc.

|Auto|destrukcji. 

aforyzm
zebrał 33 fiszki • 25 lutego 2014, 19:42

Nis­kie poczu­cie wzma­ga nie(wy)czucie. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 23 lutego 2014, 23:16

Pod­da­nie się jest ufnością.
Wiarą w to, że ktoś lub coś le­piej po­kieru­je naszym życiem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 grudnia 2013, 19:04
anotherway

Żyjąc i nie będąc mną... Bo niewielu poznaje mnie naprawdę.

Zeszyty
  • Będzie – Przyszłość kreuje się przez la­ta

  • Jest, tworzy się – Gdy czuję a nie wiem

  • Mija – Chwi­lami

  • Serce – Emoc­jo­nal­nie, uczu­ciowo

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 stycznia 2015, 01:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Chciałabym niena­widzić te­go, co [...]

15 stycznia 2015, 01:33anotherway sko­men­to­wał tek­st Chciałabym niena­widzić te­go, co [...]

15 stycznia 2015, 01:02anotherway sko­men­to­wał tek­st Chciałabym niena­widzić te­go, co [...]

14 stycznia 2015, 23:39MartynaR sko­men­to­wał tek­st Chciałabym niena­widzić te­go, co [...]

14 stycznia 2015, 22:22anotherway do­dał no­wy tek­st Chciałabym niena­widzić te­go, co [...]

27 października 2014, 22:22anotherway sko­men­to­wał tek­st Sztuką jest wy­korzys­tać umysł, [...]

6 sierpnia 2014, 22:48anotherway do­dał no­wy tek­st Życie żyje swoim życiem.  

31 lipca 2014, 01:29anotherway sko­men­to­wał tek­st Rozdźwięk między uczu­ciami a [...]

31 lipca 2014, 01:12anotherway sko­men­to­wał tek­st Rozdźwięk między uczu­ciami a [...]